هذه الرابط خاص بشركه schnidure
*******S
De******ion Page
Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
General and Application Information. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Technical Overview. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Selection Guide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Typical Multiple Bay Switchgear Arrangements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Standard Symbols . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
HVL/cc™ Grounding Switch Application. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Optional Mechanism Features and Ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Typical Control Circuit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Optional Equipment . . . . . . . . . . . . . . .


http://www.squared.com/us/products/switchgr.nsf/07a0210021262d45862564b5006e4f84/bd17ac8d2e817c6985256776004d1a00/$FILE/6045CT9801.pdf#search='low%20switching%2 0protection%20technology%20medium%20volt age%20switchgear'

bashr